STEAM početnici

Ekspresno kodiranje 5+

Učenje kodiranja je kao učenje stranog jezika.
Prvo učimo jednostavne riječi i pravila, te kako ih spojiti u jednostavnu rečenicu. Ako dobro napravimo posao, moći ćemo komunicirati na nekom drugom jeziku. Kod programiranja strojeva, stvar je vrlo slična.
Umjesto sporazumijevanja sa sugovornikom dobit ćete stroj koji se ponaša kako ste zamislili, ili potpuno nepredvidivo.
U oba slučaja imati ćemo poželjan ishod učenja. Ekspresno kodiranje tečaj je koji naše najmlađe polaznike uvodi u svijet programiranja.
Uz pomoć šarenih kockica i vlakića koji čita kodove s tračnica gradit ćemo zanimljiv svijet. Vlak može svirati, svijetliti, mijenjati smjer i sudjelovati u raznim interakcijama, ovisno o mašti polaznika i programiranju.
Polaznici će se uz pomoć vlakića i programskih kockica igrati i učiti o nizovima, petljama, uvjetima, uzroku i posljedici. Dodatno, uz pomoć aplikacije spajamo fizički svijet s digitalnim i proširujemo iskustvo učenja. Aplikacija omogućuje nove načine korištenja vlakića i nove aktivnosti u rješavanju problema.

"ČUUU ČUUU", vlak kreće, svi na ukrcavanje! :)

Polaznici koriste upute na SmartBoardu i radne liste koje ih vode kroz aktivnosti i zadatke.
Tečaj je namjenjen djeci uzrasta od 5 i više godina. Djece rade u grupi što ih potiče na komunikaciju, suradnju, zajedničke kritike i zaključke.

Zapratite nas...

Gdje se nalazimo

Prijava